ساخت و ساز غیراستاندارد

09مرداد
اظهارات رئیس قوه قضائیه درباره ساخت و ساز غیرمجاز باید نصب العین شهرداری‌ها قرار گیرد
رئیس شورای شهر کرج:

اظهارات رئیس قوه قضائیه درباره ساخت و ساز غیرمجاز باید نصب العین شهرداری‌ها قرار گیرد

رئیس شورای شهر کرج گفت: اظهارات اخیر ریاست قوه قضائیه در خصوص جدیت در مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز باید نصب العین شهرداری‌ها قرار گیرد و نظارت ها در این حوزه واقعی و بدون تعارف شود.